Doelgroepen

Stichting Maatschappelijk Maatwerk richt zich op algemeen maatschappelijk werk.
Alle doelgroepen zijn welkom om hun initiële vraag bij ons te stellen.
Samen onderzoeken wij hoe wij uw vraag kunnen beantwoorden.
Samenwerking met andere hulpverleningsinstanties kan daar onderdeel van zijn.

Burgers met een migrantenachtergrond is één van de focusgroepen van Stichting Maatschappelijk Maatwerk.
Het streven is om de gang naar het reguliere maatschappelijk werk, zoals de sociale wijkteams en de servicepunten van Gemeente Den Haag, laagdrempeliger te maken.

De werkzaamheden van Stichting Maatschappelijk Maatwerk zijn gestart in 2014.
Tot op heden hebben wij jaarlijks ruim 100 cliënten begeleid. Daar komt tevens bij contacten met het privé en het zakelijke netwerk van de cliënt.

Onze maatschappelijk werkster Ursila Amiena Soebhan is uw begeleidster.

Comments are closed.