Bestuur

Statutaire naam

Stichting Maatschappelijk Maatwerk.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft als doel om mensen in onze samenleving tot hun recht te laten komen, als mens en als burger. De stichting streeft ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.

Samenstelling bestuur

De heer J. Middelburg, interim voorzitter

De heer P.M.Rog, penningmeester

De heer J. Middelburg, secretaris/vice penningmeester

Comments are closed.