Onze visie

Stichting Maatschappelijk Maatwerk bevordert dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en burger. Zij streeft ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen en rekening houden met anderen met wie zij samenleven. Zij heeft voorts ten doel het toegankelijk maken van het maatschappelijk werk voor burgers (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, burgers van de regio Haaglanden) en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Comments are closed.