Bijeenkomst WMO

18 oktober 2018: Informatie-ochtend over WMO indicatie huishoudelijke hulp

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST

Een tekort aan zorg… Hoe lost u dat op?!

Donderdag 18 oktober 2018
10.00 – 12.00 uur
bij ’s Heeren Loo – Locatie Het Karmijn
Vaillantlaan 422
2526 HW Den Haag

Vanaf 1 januari 2017 zijn er wijzigingen doorgevoerd bij de Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp in de gemeente Den Haag. Gemeente Den Haag streeft ernaar om maatwerk te bieden. Daarom is er samen met u, als u een Wmo-indicatie heeft voor hulp in de huishouding, opnieuw gekeken hoeveel ondersteuning u dan nodig heeft. Ook is er gekeken naar wat u zelf nog kan doen en naar hulp in uw directe omgeving.

Op basis van deze evaluatie heeft u een pakket toegewezen gekregen voor de indicatie huishoudelijke hulp. Er zijn drie pakketten: Basis, Plus en Intensief. De indicatie is dus niet meer gebaseerd op uren. Mogelijk hebben deze wijzigingen vragen bij u opgeroepen.

Waarom is er gekozen voor pakketten?
Door aanpassing naar een pakket krijgt u minder hulp en uw mantelzorgers kunnen dit vaak niet opvangen. Hoe kunt u dan
een ander pakket aanvragen?

Al deze vragen en meer zullen worden toegelicht door Alie Hard, werkbegeleider bij zorgaanbieder Axxicom.
Bent u erbij?

 • Programma
  10:00 – 10.30 uur inloop
  10.30 – 11.15 uur presentatie
  11.15 – 11.45 uur vragen
  11.45 uur afsluiting met hapjes
 • Aanmelden
  U kunt zich tot 15 oktober aanmelden bij Ursila Soebhan van Stichting Maatschappelijk Maatwerk.
  ursila.soebhan@stichtingmaatschappelijkmaatwerk.nl
  06 – 153 56 347

Deze informatie-ochtend wordt u aangeboden door: Stichting Maatschappelijk Maatwerk, ’s Heeren Loo – Locatie
Het Karmijn, Axxicom, Voorall en Stichting Amman.

Comments are closed.