Home

Het doel van Stichting Maatschappelijk Maatwerk is om mensen zodanig in hun eigen kracht te zetten dat zij zo lang mogelijk deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving.
Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar wij zijn niet gelijk. De vragen waarmee u in het dagelijks leven wordt geconfronteerd zijn ook niet gelijk. Sommige vragen kunt u zelf oplossen, eventueel kunnen u een beroep doen op uw naasten, ook wel uw netwerk genoemd. Andere vraagstukken kunnen complexer zijn. Een deskundige kan dan uitkomst bieden.
Voor maatschappelijke vraagstukken kunt u terecht bij Stichting Maatschappelijk Werk.

Comments are closed.